• Dokumenty

Zápis detí do materskej školy na nasledujúci školský rok býva spravidla prvý májový týždeň. Zákonný zástupca dieťaťa predloží vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, na ktorom detský pediater potvrdí zdravotný stav dieťaťa a spôsobilosť navštevovať materskú školu.

Žiadosť o prijatie do MŠ

Podporte materskú školu 2% dane. Ďakujeme.

2% dane

Vyhlásenie zákonného zástupcu.

Vyhlásenie o bezpríznakovosti

Informácie o ochrane osobných údajov

GDPR

Súhlas so spracovávaním osobných údajov

Tlačivo súhlas

Čestné prehlásenie- dotácia na stravu

Čestné prehlásenie

Žiadosť o vyradenie

Žiadosť o vyradenie