• Krúžky

Okrem každodenných výchovno - vzdelávacích činností v jednotlivých triedach sa deti realizujú v krúžkoch


Športový krúžok

stredná veková skupina
párny utorok
Učiteľky:
Slávka Dunda
Sveťka Kučerová

Tanečný krúžok VRETIENKO

stredná a najstaršia veková skupina
párny štvrtok
Učiteľky:
Majka Kompišová
Janka Hladká

LEGO krúžok

stredná veková skupina
nepárny utorok
Učiteľky:
Zuzka Velnerová
Ruženka Húsková

Športový krúžok - najstarší

najstaršia veková skupina
nepárny štvrtok
Učiteľky:
Anička Jozefčeková
Bibka Šmeringaiová

Predplavecká príprava

najstaršia veková skupina
týždenný kurz
od 2.10. do 6.10. 1.sk.
od 9.10 do 13.10. 2.sk.
Učiteľky:
Zuzka Velnerová
Slávka Dunda
Sveťka Kučerová
Lucka Šumanová

Korčuľovanie

stredná a najstaršia veková skupina
od 6.11.
Učiteľky:
Anička Jozefčeková
Danka Ontková
Sveťka Kučerová
Ruženka Húsková
Bibka Šmeringaiová
Slávka Dunda

Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1888/81, 031 01 Liptovský Mikuláš

© 2013 - 2018 webdesign by ∞ ipartner