• Krúžky

Okrem každodenných výchovno - vzdelávacích činností v jednotlivých triedach sa deti realizujú v krúžkoch


Športový krúžok

stredná veková skupina
párny štvrtok
Učiteľky:
Dunda
Šmeringaiová

Športový krúžok - najstarší

najstaršia veková skupina
nepárny štvrtok
Učiteľky:
Jozefčeková
Hladká

Tanečný krúžok VRETIENKO

stredná a najstaršia veková skupina
nepárna streda
Učiteľky:
Kompišová
Olejová

LEGO krúžok

stredná veková skupina
nepárny utorok
Učiteľky:
Húsková
Liptáková

Plaváreň

najstaršia veková skupina
týždenný kurz
od 14.10. do 18.10. 1.sk.
od 21.10 do 25.10. 2.sk.
Učiteľky:
Dunda
Kompišová
Húsková
Liptáková

Korčuľovanie

najstaršia veková skupina
Streda od 9.15 do 10:00
Učiteľky:
Jozefčeková
Kompišová
Šmeringaiová

Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1888/81, 031 01 Liptovský Mikuláš

© 2013 - 2020 webdesign by ∞ ipartner