• Krúžky

Okrem každodenných výchovno - vzdelávacích činností v jednotlivých triedach sa deti realizujú v krúžkoch


Športový krúžok

stredná veková skupina
nepárny štvrtok
Učiteľky:
Dunda
Kučerová

Tanečný krúžok VRETIENKO

stredná a najstaršia veková skupina
párna streda
Učiteľky:
Kompišová
Hladká
Bibzová

LEGO krúžok

stredná veková skupina
párny utorok
Učiteľky:
Velnerová
Húsková

Športový krúžok - najstarší

najstaršia veková skupina
párny štvrtok
Učiteľky:
Jozefčeková
Šmeringaiová

Plaváreň

najstaršia veková skupina
týždenný kurz
od 8.10. do 12.10. 1.sk.
od 15.10 do 19.10. 2.sk.
Učiteľky:
Velnerová
Dunda
Kucháriková
Ontková

Korčuľovanie

stredná a najstaršia veková skupina
Učiteľky:
Jozefčeková
Ontková
Kučerová
Kompišová
Šmeringaiová

Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1888/81, 031 01 Liptovský Mikuláš

© 2013 - 2019 webdesign by ∞ ipartner