• Krúžky

Okrem každodenných výchovno - vzdelávacích činností v jednotlivých triedach sa deti realizujú v krúžkoch


Športový krúžok

stredná vek. sk.
nepárny štvrtok 14.30 – 15.30
Učiteľky: Dunda, Kučerová

Športový krúžok

najstaršia vek. sk
nepárny utorok 14.30 – 15.30
Učiteľky: Jozefčeková, Kompišová

Ľudový krúžok VRETIENKO

str. a najst. vek. sk
nepárna streda 14.30 – 15.30
Učiteľky: Bacúrová, Hladká

LEGO krúžok

str. a najst. vek. sk.
párny pondelok 14.30 – 15.30
Učiteľky: Špirková, Devečková

Malí bádatelia

stredná vek. sk.
nepárny utorok 14.30 – 15.30
Učiteľky: Kucháriková

Korčuľovanie

str. a najst. vek. sk.
streda 10.30 – 11.30
Učiteľky: Jozefčeková, Dunda, Kučerová, Šmeringaiová , Ontková