• Krúžky

Z dôvodu Covidu19 sa krúžková činnosť nerealizuje.

Okrem každodenných výchovno - vzdelávacích činností v jednotlivých triedach sa deti realizujú v krúžkoch


Športový krúžok

stredná veková skupina
párny štvrtok
Učiteľky:

Športový krúžok - najstarší

najstaršia veková skupina
nepárny štvrtok
Učiteľky:

Tanečný krúžok VRETIENKO

stredná a najstaršia veková skupina
nepárna streda
Učiteľky:

LEGO krúžok

stredná veková skupina
nepárny utorok
Učiteľky:

Plaváreň

najstaršia veková skupina
týždenný kurz
od 14.10. do 18.10. 1.sk.
od 21.10 do 25.10. 2.sk.
Učiteľky:

Korčuľovanie

najstaršia veková skupina
Streda od 9.15 do 10:00
Učiteľky: