• Jedáleň

Jedlá plné živín a vitamínov dodávajú Vašim deťom silu a energiu na celý deň. Podávame výbornú desiatu, výdatný obed, chutný olovrant.

jedálny lístok na stiahnutie

Odhlasovanie

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič vopred učiteľke na triede. Rodič môže dieťa odhlásiť aj v deň jeho neprítomnosti v čase od 6.00 do 6.30 na telefónnom čísle 0911010183, 0910870947 alebo SMS-kou. Ak sa tak nestane, uhrádza zákonný zástupca plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá, počas celej jeho neprítomnosti v materskej škole. Ak však dieťa včas neodhlási, môže si obed za prvý deň prevziať do obedára v čase od 12.30 – 13.00. V inom čase môže byť obed odovzdaný, ale rodič musí počítať so zdržaním.

Kontakt

Helena Krišpinová vedúca školskej jedálne
Tel. 0910870947