• Kvalitná starostlivosť

Hlavnou ideou našej materskej školy je vytvorenie bezpečného a pohodového prostredia pre všetky deti, zaistiť duševnú a telesnú rovnováhu a priaznivú životnú perspektívu dieťaťa. Pedagogickou tvorivosťou, odbornou spôsobilosťou učiteliek a progresívnymi formami a metódami práce realizujeme vzdelávacie aktivity v materskej škole.

viac o nás