• Kvalitná starostlivosť

Hlavnou ideou našej materskej školy je vytvorenie bezpečného a pohodového prostredia pre všetky deti, zaistiť duševnú a telesnú rovnováhu a priaznivú životnú perspektívu dieťaťa. Pedagogickou tvorivosťou, odbornou spôsobilosťou učiteliek a progresívnymi formami a metódami práce realizujeme vzdelávacie aktivity v materskej škole.

viac o nás

Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1888/81, 031 01 Liptovský Mikuláš

© 2013 - 2021 webdesign by ∞ ipartner