• Triedy

Triedy

Smiech, radosť a šťastie detí – to je obraz nášho vzdelávacieho procesu. Učíme ich rozmanitými hrami, podporujeme ich talent v podnetnom prostredí.

Lienky

Najmladšia veková skupina 2-3 ročných detí.
Počet detí v triede 19

Učiteľky:
Zuzana Velnerová
Mgr. Svetlana Kučerová
Bc. Jana Hladká

Stonožky

Mladšia a stredná veková skupina 3-5 ročných detí.
Počet detí v triede 24

Učiteľky:
Mgr. Slavomíra Bibzová
Alexandra Ďubeková

Motýliky

Najstaršia veková skupina 5-6 ročných detí.
Počet detí v triede 25

Učiteľky:
Mgr. Anna Jozefčeková
Viera Kucháriková

Mravčeky

Mladšia veková skupina 3-4 ročných detí.
Počet detí v triede 23

Učiteľky:
Bc. Slavomíra Dunda
Ružena Húsková

Včielky

Stredná a najstaršia veková skupina 4-6 ročných detí.
Počet detí v triede 25

Učiteľky:
Dana Ontková
Bc. Bibiana Šmeringaiová

Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1888/81, 031 01 Liptovský Mikuláš

© 2013 - 2018 webdesign by ∞ ipartner