• Vzdelávanie

Učiteľky každoročne absolvujú aktualizačné vzdelávania v predpísanom rozsahu. Okrem toho prehlbujú a rozširujú svoje kompetencie v inovačných vzdelávaniach, webinároch a workshopoch ponúkaných vzdelávacími inštitúciami a Spoločnosťou pre predškolskú výchovu.

Dokumenty

Hejného matematika AV Pedagogická diagnostika AV Kurikulum – premena tradičnej materskej školy AV Prevencia porúch držania tela AV