• Pohyb

Nadštandardné športové aktivity a pohyb sa stali našou prioritou, tradíciou, dôležitou súčasťou života dieťaťa. Od roku 1994 organizujeme športovú olympiádu, založili sme si klub Šporťáčik, cvičíme pod vedením kvalifikovaných učiteliek v športových krúžkoch. Okrem vlastných podujatí využívame športové ponuky mesta. Aktivity materskej školy umožňujú v deťoch podchytiť ich záujmy a rozvíjať nadanie a talent. Vlastným príkladom a spoločnými akciami s rodičmi vedieme deti k zdravému životnému štýlu.

U nás sa deti neustále hýbu, tancujú, cvičia, behajú, súťažia. To všetko vo vlastnej telocvični a na moderne a bezpečne vybavenom školskom dvore.

športujeme celý rok